Để giúp khách hàng sử dụng phần mềm SEOBeginner chúng tôi quay chuỗi video hướng dẫn sử dụng. Đây là video 01 hướng dẫn tạo tài khoản, active tài khoản SEOBeginner.

Để xem video được rõ nét vui lòng bật chết độ HD:

Trong quá trình tạo tài khoản có vấn đề xin vui lòng thông báo lỗi tại đây.

Video Name: Hướng dẫn tạo tài khoản - SEOBeginner Video Description: Đây là bài viết giới thiệu và hướng dẫn mọi người tạo tài khoản SEOBeginner, xác thực tài khoản SEOBeginner, đăng nhập... Video Thumbnail Image: https://www.seobeginner.com/wp-content/uploads/huong-dan-tao-tai-khoan-seobeginner.jpg Video Author: Review Date: Upload Date: 2018-12-22 Video URL: https://www.seobeginner.com/01-huong-dan-tao-tai-khoan/ Embed URL: https://www.seobeginner.com/01-huong-dan-tao-tai-khoan/

Có thể bạn quan tâm

Subscribe - Đăng ký nhận bản tin

Điền email vào form dưới đây để đăng ký nhận tin tức SEO, tài liệu SEO, Ebook SEO mới nhất!