Như các bạn đã biết SEOBeginner là tool giúp các bạn quản lý và phân công công việc cho SEO team của mình một cách hiệu quả.

Mình xin giới thiệu cách sử dụng tính năng và cập nhật mới trong phần quản lý content.

Hiện tại một project trong app SEO có 3 chức vụ cơ bản đó là: Leader, EditorPublisher (có thể thêm chức vụ, set quyền tùy thích).

Cập nhật tính năng quản lý content
Cập nhật tính năng quản lý content (Nhấp vào ảnh xem ảnh lớn).

Workflow như sau:

1. Leader tạo content mới, viết trước tiêu đề và mô tả ngắn để editor định hình nội dung bài viết, chọn từ khóa chính cho bài, có thể chọn luôn editor nào sẽ viết bài này (phân công). Khi đó content được tạo mới với nhãn New.

2. Editor sẽ vào chọn một bài viết có nhãn New và bắt đầu viết bài. Nếu chưa hoàn thành thì bấm Save để khi nào rảnh làm tiếp, bài viết sẽ có nhãn Editing (đang chỉnh sửa).

Khi hoàn thành bài viết, Editor chọn Finish sau đó bấm Save.

Khi chọn Finish > Save, Editor sẽ mất quyền chỉnh sửa bài viết (tránh trường hợp editor đảo chính, lật đổ chính quyền, xóa hết bài viết) 😀 .

Khi đã chọn Finish thì bài viêt sẽ có nhãn Reviewing (chờ duyệt).

3. Leader sẽ vào đọc những bài có nhãn Reviewing, xem nội dung đã phù hợp chưa, lỗi phải gì không.

Nếu bài có 1 tí lỗi chính tả thì admin có thể tự chỉnh sửa lại rồi bấm Save (Mới).

Nếu lỗi không chấp nhận được phải chỉnh sửa lại, Leader có thể bấm nút Need Change (Mới) để trả quyền chỉnh sửa bài viết lại cho Editor.

Ngoài ra, Leader còn có thể gửi yêu cầu chỉnh sửa cho Editor ở mục Activities.

Còn nếu bài quá tuyệt vời ko còn gì chỉnh sửa Leader chỉ cần bấm nút Reviewed. Content chuyển sang nhãn Confirmed (chờ đăng).

4. Publisher sẽ xử lý những bài có nhãn Confirmed, đem bài này đăng lên web chính, web vệ tinh, PBN, 4rum, blog, v.v…..

Sau đó copy link đã post bỏ vào mục Publish của bài viết đó để sau này tiện quản lý bài nào đã đăng ở đâu.

Trả lời

Có thể bạn quan tâm

Subscribe - Đăng ký nhận bản tin

Điền email vào form dưới đây để đăng ký nhận tin tức SEO, tài liệu SEO, Ebook SEO mới nhất!