[Support & Bug reports] SEOBeginner

Đây là box support, trả lời thắc mắc trong quá trình sử dụng SEOBeginner!

Account

Hỏi đáp thắc mắc trả lời cách tạo tài khoản, active tài khoản, connections, tạo memmber trong project SEO khi sử dụng SEOBeginner.
Threads
3
Messages
5
Threads
3
Messages
5

Tasks

Threads
0
Messages
0
Threads
0
Messages
0
None

Landing Pages

Hỏi đáp những thắc mắc liên quan tới quản lý landing page SEO, quản lý từ khoá, search analytics, On-page SEO audit...
Threads
1
Messages
5
Threads
1
Messages
5

Crawl Errors

Hỏi đáp những lỗi trên trang web của bạn trong module Crawl Errors.
Threads
0
Messages
0
Threads
0
Messages
0
None

Content

Hỏi đáp, hướng dẫn sử dụng chức năng Content, quản lý content, cách sử dụng quản lý nhân sự, viết bài tối ưu hóa SEO và đăng bài trên PBN cũng như Guest post trên hàng nghìn site vệ tinh.
Threads
2
Messages
5
Threads
2
Messages
5

Backlinks

Hướng dẫn sử dụng, giải đáp thắc mắc về chức năng backlinks trong SEOBeginner.
Threads
2
Messages
14
Threads
2
Messages
14

Satellite Sites

Hướng dẫn sử dụng khai thác chức năng Satellite Sites quản lý hàng nghìn site vệ tinh hiệu quả.
Threads
3
Messages
4
Threads
3
Messages
4