bichphuongnguyen45
Joined
Likes
28
Ratings Received
5

Profile posts Postings About Receive Ratings

  • #tin_giật_gân
    GG update thuật toán liên tục suốt 7 ngày qua. Một loạt các website sử dụng manipulative guest post hoặc PBN bị bay màu chỉ trong 1 đêm (31/1). Dự đoán về việc Google sẽ thanh trừng các bãi rác nội dung trên Google có vẻ đang trở thành sự thật. Một năm không dễ dàng cho SEOs từ beginner cho đến senior. Be strong bro!
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…