Search results

  1. D

    Thuốc chữa không ra đơn hàng chạy quảng cáo của tao

    “Tao tốn cả đống tiền chạy ads rồi mà không ra đơn mày à!” “Tao có thể nói cho mày cả trăm lý do, nhưng lại không biết chính xác là cái nào.” “Giờ tao không dám xuống xác nữa mày ạ. Sếp tao nhìn tao “thiện cảm” lắm!” Mày chạy chiến dịch mà sắp đụng thứ cảm giác rụng rời này thì cho tao biết...