Search results

  1. B

    Thảo luận Bóc phốt seoer lừa đảo Bùi Văn Cường

    Chào các bác, cách đây 2 tuần em có liên hệ với thằng Bùi Văn Cường này, em không nhớ là lấy thông tin nó trên diễn đàn seo nào nữa vì em ít vào mấy diễn đàn này, chỉ nhớ em tìm người làm seo nên vào diễn đàn seo tham khảo và có số điện thoại nó. Sau đó em có liên hệ và giao dịch. Nó tên Bùi Văn...