tặng tên miền quốc tế .com .net miễn phí

  1. tranngocthuy

    Tặng 5 domain quốc tế .com, .net cho anh chị em SEOBer [lần 1]

    Hello anh chị em, Theo quan điểm cá nhân của mình thì có người làm SEO chứ không có từ "SEOER" như Việt Nam. Mình luôn bảo với anh chị em có trao đổi với SEO của mình là vậy. SEO là viết tắt của Search Engine Optimization tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, SEO vừa có thể là danh từ vừa là động từ...