Thảo luận link cũ bị lỗi giờ muốn chuyển hướng qua link mới

#1
mình đang làm website: http://banhkem.org/ mình sửa bài viết và link thay đổi, tìm từ khóa thì link cũ lên nhưng không vào được giờ mình muốn chueyern qua link mới thì làm sao ạ?