Thảo luận Seo cần 1 team- Vậy Seo chỉ có 1 người thì làm được việc gì cho công ty?

#1
Không biết trong số các Bác đã ai đã và đang như em không?
Cả một công ty nhưng chỉ có 1 minh em làm Seo
( công ty đang phát triển -có lẽ sếp chưa muốn tốn kém...:))
Seo thì cần 1 team+người lên plan+người conten+ người blacklink+ người tối ưa...
Cty thì chỉ có 1 người Seo
Conten tận dụng ae của các bộ phận khác viết--? hiểu gi về seo đâu mà viết, viết quoa loa cho xong-- níu kéo sao được ai..
/////
Seo cần 1 team- Vậy Seo chỉ có 1 người thì làm được việc gì ?
các bác cho e hướng,plan Seo 1 Người!