Tại sao không chèn link được ở một số forum?

#1
cho em hỏi tại sao em lại không chèn link ở hầu hết các forum vậy ạ?
"Sorry! You have reached your limit 0 links per post. There are 1 link in your post, please remove them to submit."
Có điều kiện nào đặc biệt để được phép chèn link ạ?
 

Đăng ký nhận bản tin

Điền email vào form dưới đây để nhận tin tức SEO, tài liệu SEO, Ebook SEO mới nhất!