Tại sao không chèn link được ở một số forum?

#1
cho em hỏi tại sao em lại không chèn link ở hầu hết các forum vậy ạ?
"Sorry! You have reached your limit 0 links per post. There are 1 link in your post, please remove them to submit."
Có điều kiện nào đặc biệt để được phép chèn link ạ?