Nhằm giúp các bạn làm SEO trong quá trình sử dụng công cụ SEO phân tích và lựa chọn chuẩn hơn, mình viết bài đưa ra quy ước chung về landing page SEO.

I. Những loại URL

 1. Non-www và không dùng https/ssl: http://tranngocthuy.com
 2. Non-www và dùng https/ssl: https://tranngocthuy.com
 3. Có www và không dùng https/ssl: http://www.tranngocthuy.com
 4. Có www và dùng https/ssl: https://www.tranngocthuy.com

II. Root domain và page home

Để đồng nhất trong quá trình sử dụng vào trao đổi thì mình sẽ quy ước như sau có dấu / (slash) và không có / (1).

 1. Nếu viết https://www.seobeginner.com/ (Đây là landing page home hay chỉ là 1 url trang chủ).
 2. Nếu viết https://www.seobeginner.com (Đây là root domain bao gồm tất cả các landing page trên domain seobeginner.com sử dụng https).
Quy ước về root domain và page home
Quy ước về root domain và page home

Lưu ý landing page có dấu / và không có / là hai URL khác nhau, khi làm SEO các landing page các bạn có thể redirect 301 về cùng 1 loại hoặc sử dụng thẻ rel=”canonical” (2).

III. Phân loại landing page SEO

Dựa vào cấu trúc của landing page mà chúng ta phân chia thành các loại landing page SEO như dưới đây:

 1. Landing page SEO là trang chủ (home)
 2. Landing page SEO là danh mục (category): List các bài viết về sản phẩm, dịch vụ, tin tức hay blog (Đi theo breadcrumb).
 3. Landing page SEO là Tag (label): Đây cũng giống như category list các bài viết, sản phẩm, dịch vụ, tin tức cùng một chủ đề hay thuộc tính.
 4. Landing page SEO là bài viết chi tiết (post, product): Là bài viết trang chi tiết của 1 sản phẩm hay 1 bài tin tức. Tùy theo loại mà dữ liệu có cấu trúc đi theo nó phù hợp.
 5. Landing page SEO là Page (trang đơn): Thường là những trang như giới thiệu, liên hệ, chính sách và điều khoản, hoặc 1 dịch vụ nào đó.

IV. Lưu ý về landing page SEO

Trong quá trình làm SEO để hạn chế trong quá trình mà Google nhận nhầm link, các bạn nên xác định từ khóa và landing page SEO trước.

Sử dụng thẻ rel=”canonical” duy nhất về 1 url nếu có nhiều url trùng lặp nội dung.

Có thể sử dụng redirect 301 để chuyển về 1 url duy nhất.

Đây là bài viết đầu tiên trong danh mục tài liệu SEO, để nhận được nhiều bài viết xin vui lòng đăng ký tại form ở sidebar.

Phân loại landing page, quy ước chung về landing page SEO (URL)
4.8 (95.2%) 25 vote[s]

Bình luận

Trả lời

Có thể bạn quan tâm

Subscribe - Đăng ký nhận bản tin

Điền email vào form dưới đây để đăng ký nhận tin tức SEO, tài liệu SEO, Ebook SEO mới nhất!