Liên kết (Link Dofollow, Nofollow) – Khái niệm, phân biệt và tác dụng

Liên kết (Link Dofollow, Nofollow) – Khái niệm, phân biệt và tác dụng

Xin chào các bạn! Bài viết này mình sẽ chia sẻ tới các bạn kiến thức tổng quan về liên kết...

Tác vụ thủ công là gì? Nguyên nhân và cách khắc phục

Tác vụ thủ công là gì? Nguyên nhân và cách khắc phục

Bạn đã bao giờ nhận được thông báo từ Google là website của bạn đã bị dính vào "tác vụ thủ...

Impression là gì? Phân biệt impression trong SEO và quảng cáo

Impression là gì? Phân biệt impression trong SEO và quảng cáo

Impression (/ɪmˈprɛʃ(ə)n/) [1] được dịch nghĩa là "số lần hiển thị". Tuy nhiên, khi nhắc đến...

Backlink là gì? Kiến thức tổng quan đầy đủ A-Z

Backlink là gì? Kiến thức tổng quan đầy đủ A-Z

Như chúng ta đều biết baclink là một trong những yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến thứ...

Meta description là gì? Tối ưu hóa thẻ meta description trong SEO

Meta description là gì? Tối ưu hóa thẻ meta description trong SEO

Trong bài viết này Ha Xuan xin chia sẻ tới các bạn kiến thức cơ bản về thẻ meta description trong...

Title là gì? Phân loại, cách viết tiêu đề hiệu quả cho SEO

Title là gì? Phân loại, cách viết tiêu đề hiệu quả cho SEO

Title (/ˈtʌɪt(ə)l/) là tiêu đề của bài viết hay page trên website, mục đích để mô tả ngắn gọn...